Specifieke warmtestoffen

Specifieke warmtestoffen

Specifieke warmtestoffen

De hoeveelheid energie die een heet lichaam overbrengt naar een kouder lichaam, hangt niet alleen af ​​van het verschil tussen de twee temperaturen, maar ook van de massa van het warmere lichaam. De energie die de plaat van een strijkijzer kan overbrengen, is in feite veel groter dan die welke een pen bij dezelfde temperatuur kan overbrengen. Warmte is daarom een ​​grote hoeveelheid materie. De meeteenheid is dezelfde als die van energie, die in SI de joule is. Het effect van een bepaalde hoeveelheid warmte op een lichaam hangt af van de aard van het lichaam. Als we bijvoorbeeld 1 kg water en 1 kg ijzer met gelijke hoeveelheden warmte verwarmen, registreren we verschillende eindtemperaturen. Hieruit volgt dat, naarmate de aard van het lichaam verandert, de hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur met 1 kg massa te verhogen anders is. Deze hoeveelheid warmte wordt specifieke warmte genoemd.