Power factor

Power factor

Typische waarden van de vermogensfactor (cos Ø)

De powerfactor (cos Ø) meet een fenomeen dat optreedt wanneer de belastingen niet puur weerstand bieden (zoals een lamp of een kachel) maar elektrische wikkelingen of condensatoren bevatten.

Deze ladingen slaan energie op in de vorm van een magnetisch veld (als het draadwikkelingen zijn) of een elektrisch veld (voor condensatoren) en sturen het cyclisch terug naar elke halve golf naar het netwerk, zonder het daadwerkelijk te "consumeren". Een deel van de stroom gaat daarom "heen en weer", kan worden gemeten, maar draagt ​​niet echt bij aan het "echte" verbruik in Watts (we spreken van Active Power "). Daarom is het "echte" verbruik altijd lager dan de waarde in VA (en hier spreken we van "schijnbaar vermogen")Er treedt een "faseverschuiving tussen spanning en stroom" op, die wordt uitgedrukt door een waarde genaamd cos Ø (trigonometrische cosinus van de hoek tussen de spanning en stroomvectoren, aangeduid met de Griekse letter "Ø").

De cos Ø of power factor kan variëren van 0 tot 1.
Het actieve vermogen wordt uitgedrukt in watt en is gelijk aan:
Actief vermogen (watt) = schijnbaar vermogen (VA) x vermogensfactor W = VA x cos Ø

Gerelateerde links