Soortelijk gewicht van gas en dampen

Soortelijk gewicht van gas en dampen

Soortelijk gewicht van gas en dampen

Soortelijk gewicht van gassen en dampen - Het soortelijk gewicht is de verhouding tussen de dichtheid (massa per volume-eenheid) van het huidige gas en de dichtheid van de lucht, het soortelijk gewicht heeft geen meeteenheid. Luchtdichtheid (NTP) is 1,205 kg / m3.

Gerelateerde links

Specifiek gewicht