Specifieke materiaalgewichten

Behandelde onderwerpen

Specifieke materiaalgewichten

> Metalen en legeringen

> Hout en balken

> Vloeistoffen en oplossingen

> Diverse materialen

> Stoffen in hoop

> Gassen en dampen

> Specifieke gewichten - Snel zoeken

Specifiek gewicht

Het soortelijk gewicht, of de dichtheid van een lichaam, is het gewicht van de volume-eenheid van het lichaam zelf.

Als referentie wordt uitgegaan van het gewicht van één dm3 (dus één liter) gedestilleerd water bij een temperatuur van 4 ° C.

Het soortelijk gewicht is de verhouding tussen het gewicht van één dm³ van een bepaalde stof en het gewicht van één kubieke decimeter water bij 4 ° C, als eenheid genomen.

De definitie is geldig voor alle stoffen, ook voor vloeistoffen die echter aanzienlijke variaties kunnen vertonen als de temperatuur varieert, daarom is het in veel gevallen nodig om te specificeren op welke temperatuur de dichtheid betrekking heeft. Voor gassen wordt een soortelijk gewicht berekend in kg per m³ en bij een druk die overeenkomt met zeeniveau.

Wat betreft het soortelijk gewicht van water, dit heeft de maximale dichtheid bij 4 ° C, dus naarmate de temperatuur stijgt of daalt, neemt de dichtheid af en bijgevolg neemt het specifieke volume toe.

Een kubieke meter water van 4 ° C tot 100 ° C vergroot zijn volume van 1.000 naar 1.043 liter, dat wil zeggen met 43 liter.

Laten we een voorbeeld nemen:

Een verwarmingssysteem bevat 3.000 liter water, wat is de volumevariatie van 20 ° C tot 80 ° C?

Specifiek watervolume bij 80 ° C 1,02899

Specifiek watervolume bij 20 ° C 1,0018

                                                         1,029 - 1,001 = 0,0272

 dus: 3.000 x 0.0272 = 82 liter

Zie: Massa en volume van water bij verschillende temperaturen